Fundación General Universidad de Granada Empresa je neprofitna zasebna ustanova, ustanovljena leta 1989 z namenom spodbujanja vzpostavitve trajnih povezav med Univerzo v Granadi in njenim najbližjim družbeno-proizvodnim kontekstom.

Fundación General Universidad de Granada Empresa je organizacija, specializirana za oblikovanje, organizacijo in razvoj dejavnosti usposabljanja za dodiplomske in podiplomske študente. Fundacija spodbuja tudi strategije, usmerjene k spodbujanju vseživljenjskega učenja med strokovnjaki, podjetji in organizacijami iz svojega najbližjega konteksta.

Poleg tega Fundacija razvija regionalne, nacionalne in mednarodne projekte, usmerjene v spodbujanje vključevanja brezposelnih na trg dela, zlasti univerzitetnih diplomantov, kot tudi spodbujanje samozaposlovanja in podjetništva.

Na področju inovacij Fundacija podpira spin-off in start-up ter nudi tehnološko svetovanje podjetjem in raziskovalcem za razvoj projektov raziskovanja, razvoja in inovacij (R&D&I).

Nekatere številke Fundación General Universidad de Granada Empresa:

  • Več kot 25 let zavezani usposabljanju.
  • Več kot 500 organiziranih ukrepov usposabljanja.
  • Več kot 000 študentov.
  • Več kot 50 različnih narodnosti med našimi študenti.
  • Več kot 70 sodelujočih podjetij pri izvedbi umestitev.

Več kot 15 mednarodnih projektov v zadnjih petih letih v sodelovanju z več kot 30 priznanih evropskih javnih in zasebnih institucij.