Za dosego ciljev EAPPREN se bo izvajalo sledeče:

 

- Identifikacija 30 najboljših praks. Najboljše prakse se bodo povezovale z organizacijo vajeništva in podporo, zagotovljeno s strani posredniških organizacij. Kot začetno raziskovalno dejavnost bodo partnerji na podlagi specifičnih meril identificirali in analizirali uspešne primere iz vse Evrope.

 

- Ugotavljanje potreb po usposabljanju. Projekt bo identificiral potrebe po usposabljanju posredniških organizacij, ki sodelujejo pri projektu, poleg tega pa tudi posredniških organizacij, ki ne sodelujejo pri projektu, ampak bodo imele koristi od rezultatov projekta. Ugotavljanje potreb po usposabljanju bo potekalo z uporabo teoretičnih dokumentacijskih ter terenskih raziskovalnih tehnik.

 

-Razvoj vsebin usposabljanj. Vsebina usposabljanja, ki se bo razvila, bo originalna, inovativna, primerna za spletno uporabo in primerna za prevod v jezike vseh partnerjev. Njen razvoj bo temeljil na identifikaciji potreb po usposabljanju.

 

- Prilagoditev platforme za e-učenje. Da bi olajšali organizacijo tečajev in tečaje naredili učinkovitejše, bo platforma za e-učenje prilagojena tako, da bo ustrezala potrebam ciljne skupine in jim olajšala sledenje tečaju e-učenja.

 

-Organizacija usposabljanj za vodje usposabljanj. Skozi te aktivnosti projekta bo vsak partner, ki je posredniška organizacija, pridobil izkušenega in usposobljenega vodjo usposabljanj, ki bo zmožen predati svoje znanje in spretnosti tako znotraj lastne organizacije kot tudi zunanjim organizacijam.

 

- Organizacija tečajev usposabljanja za zaposlene v posredniških organizacijah. Na podlagi razvitega gradiva za usposabljanje bodo organizirani tečaji usposabljanj v namene razvoja znanja in spretnosti zaposlene v posredniških organizacijah. Vse partnerske organizacije bodo organizirale notranje tečaje usposabljanja za razvoj veščin in spretnosti, centralno (na evropski ravni) pa bodo organizirani tudi tečaji e-učenja, od katerih bodo imele koristi tudi posredniške organizacije po vsej Evropi.

 

- Praktična uporaba pridobljenega znanja. Ker je praktična uporaba pridobljenega znanja zelo pomemben del procesa usposabljanja, je projekt predvidel fazo, v kateri bo usposobljeno osebje moralo praktično uporabiti svoje znanje in veščine, ki jih bodo pridobili preko: stalnega spremljanja in podpore vajeništva, aktivne promocije sodelovanja z MSP prek seminarjev in stikov.