Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja osnovne storitve za podjetja, ki delujejo v Sloveniji, in je idealen lokalni partner za tuje vlagatelje. GZS je bila ustanovljena pred več kot 160 leti in ima sedaj 7000 članov, podjetij vseh velikost iz vseh regij. Je neprofitna, nevladna, neodvisna poslovna organizacija, ki zastopa interese svojih članov, in je najbolj vplivno poslovno združenje Slovenije. GZS pod svojo streho združuje 24 panožnih združenj, ki zastopajo vse sektorje slovenskega gospodarstva. GZS upravlja mrežo 13 območnih zbornic.

GZS ima status reprezentativne gospodarske zbornice in je zato partner vladi pri pripravi zakonodaje in strategij. GZS je članica številnih državnih teles, svetov in odborov, ki jih podpira z znanjem in izkušnjami.

GZS je organizacija socialnih partnerjev in podpisnica za več kot 20 panožnih kolektivnih pogodb, dogovorov o minimalni plači in socialnih sporazumov. GZS je članica Ekonomsko-socialnega sveta Slovenije.

GZS lahko svojim članom zagotavlja podporo več kot 100 strokovnjakov in specialistov v širokem spektru različnih sektorjev v Sloveniji, od trgovine in industrije do turizma in storitev.

Kot članica Eurochambers (Združenja evropskih gospodarskih zbornic), Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), kot tudi drugih mednarodnih združenj in organizacij, je GZS del obsežne mednarodne mreže z nešteto stiki.

GZS sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, povezanih z raziskovanjem in razvojem, poslovanjem in podjetništvom, internacionalizacijo, socialnimi vprašanji (enake možnosti, socialni dialog, …) kot tudi usposabljanjem in izobraževanjem.

Tujim vlagateljem v Sloveniji lahko GZS ponudi poslovne informacije, svetovalne storitve, upravljanje dogodkov in dostop do slovenskih inovativnih skupin, potencialnih projektov in priložnosti za prenos tehnologije. GZS je zbrala obsežno bazo podatkov o poslovnem sektorju Slovenije in ohranja posodobljeno analizo gospodarskih trendov in možnosti financiranja s pomočjo EU in drugih programov financiranja; vse te informacije so na voljo članom.

GZS tudi pomaga podjetjem z mediacijo in licencami, dovoljenji in drugimi bistvenimi dokumenti ter redno organizira delavnice, prireditve za mreženje, srečanja s predstavniki vlade in seminarje o posameznih vprašanjih, ki so v interesu gospodarskega sektorja.

Posebna storitev, ki jo GZS zagotavlja, je dostop do lastnih konferenčnih objektov, opremljenih z najnovejšo tehnologijo, ki lahko sprejmejo do 600 udeležencev, in GZS ekipa za organizacijo dogodkov lahko priredi vsako vrsto dogodkov. GZS ima na voljo v najem tudi v celoti opremljene pisarne.

GZS se trudi za izboljšanje poslovnega sektorja Slovenije in ustvariti več priložnosti, ki bodo privabile neposredne tuje naložbe, zlasti v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. Prav tako bo še naprej služila kot izbrani partner podjetjem s sedežem v Sloveniji.