Ciljne skupine projekta vključujejo:

  • Posredniške organizacije
  • Mala in srednja podjetja
  • Organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje