Evropski forum tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja EFVET je edinstveno evropsko združenje, ki je bilo ustvarjeno s strani in za ponudnike tehniškega in poklicnega usposabljanja (TVET) v vseh evropskih državah.

Njegovo poslanstvo je spodbujanje kakovosti in inovacije v tehniškem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju po vsej Evropi in razvijati vzajemno sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. EFVET tudi daje visokim šolam platformo za vplivanje na evropsko politko TVET in zagotavlja nadnacionalni okvir za podporo vseh sodelovalnih ukrepov za krepitev in izboljšanje tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

EfVET ima ključno vlogo pri zastopanju svojih članov in prispevanju k razpravam Evropske komisije. V imenu sektorja za poklicno izobraževanje in usposabljanje je EFVET vključen v proces vseživljenjskega učenja preko EUCIS (Evropske platforme civilne družbe za vseživljenjsko učenje).