Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Σλοβενίας (CCIS), παρέχει σημαντικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα και είναι ιδανικός τοπικός συνεργάτης για τους ξένους επενδυτές. Το CCIS ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 160 χρόνια και έχει μέλη του 7.000 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και από όλες τις περιοχές. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός – μη κυβερνητικός, ανεξάρτητος επιχειρηματικός οργανισμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα μέλη του και διαθέτει την μεγαλύτερη επιρροή στην Σλοβενία. Το CCIS ενώνει κάτω από την στέγη του 24 κλαδικούς οργανισμούς οι οποίοι εκπροσωπεύουν όλους τους κλάδους της Σλοβένικής οικονομίας. Το CCIS διαχειρίζεται ένα δίκτυο 13 περιφερειακών Επιμελητηρίων.

Το CCIS επέχει θέση αντιπροσωπευτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και λόγω αυτού αποτελεί εταίρο για την κυβέρνηση στην προετοιμασία της νομοθεσίας και των πολιτικών που ακολουθούνται. Το CCIS είναι εταίρος σε πολλούς κυβερνητικούς θεσμούς, συμβούλια και επιτροπές, παρέχοντας υποστήριξη με τεχνογνωσία και εμπειρία.

Το CCIS είναι ένας κοινωνικός εταίρος και παραμένει εταίρος σε περισσότερες από 20 συλλογικές συμφωνίες, συμφωνίες με ελάχιστη αμοιβή και κοινωνικές συμφωνίες. Το CCIS είναι μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Σλοβενίας

Το CCIS μπορεί να παρέχει στα μέλη του υποστήριξη διαθέτοντας περισσότερα από 100 εξειδικευμένα στελέχη σε όλο το εύρος των κλάδων της οικονομίας της Σλοβενίας από το εμπόριο και την βιομηχανία μέχρι τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Σαν μέλος των EuroChambers (την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων) το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) καθώς επίσης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, το CCIS αποτελεί μέρος ενός διευρυμένου διεθνούς δικτύου με αναρίθμητες επαφές.

Το CCIS                 εμπλέκεται σε πολυάριθμά εθνικά και διεθνή έργα τα οποία σχετίζονται με έρευνα και ανάπτυξη, επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα, παγκοσμιοποίηση, κοινωνικά θέματα, (ίσες ευκαιρίες, κοινωνικό διάλογο) όπως επίσης εκπαίδευση και μάθηση.

Για τους ξένους επενδυτές στην Σλοβενία, το CCIS μπορεί να προσφέρει επιχειρηματικές πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση εκδηλώσεων, πρόσβαση στις καινοτόμες οργανώσεις της Σλοβενίας, δυνητικά έργα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας. Το CCIS έχει αναπτύξει μία αναλυτική βάση δεδομένων για τον επιχειρηματικό κλάδο της Σλοβενίας και διατηρεί ενημερωμένες αναλύσεις για τις οικονομικές τάσεις καθώς και χρηματοδοτικές ευκαιρίες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και οργανισμών. Όλη αυτή η πληροφορία είναι ελεύθερα διαθέσιμη στα μέλη.

Το CCIS υποστηρίζει επιπλέον επιχειρήσεις με διαμεσολάβηση και άδειες, με άλλα σημαντικά έγγραφα και διοργανώνει τακτικά εργαστήρια, εκδηλώσεις δικτύωσης, συναντήσεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους και σεμινάρια για συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος του επιχειρηματικού κόσμου.

 

Μια ειδική υπηρεσία που παρέχει το CCIS είναι η πρόσβαση σε συνέδρια, φιλοξενώντας μέχρι 600 συμμετέχοντες διοργανώνοντας κάθε είδους εκδήλωση. Επιπλέον το CCIS διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα γραφεία για μίσθωση από τα μέλη του.

Το CCIS εργάζεται σκληρά για να ενισχύσει τον επιχειρηματικό κλάδο της Σλοβενίας και για να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κυρίως σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα συνεχίσει να λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Σλοβενία.