W skład grup docelowych wchodzą:
- Organizacje pośredniczące

- MŚP

- Instytucje Szkolenia Zawodowego