Europejskie Forum Edukacji i Szkolenia Zawodowego (European Forum on Vocational Education & Training - EFVET) jest specyficznym europejskim stowarzyszeniem zawodowym, które zostało stworzone poprzez i dla instytucji edukacji technicznej i kształcenia zawodowego (TVET) we wszystkich krajach europejskich.
Misją stowarzyszenia jest promowanie jakości i innowacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie oraz rozwijanie wzajemnej współpracy i wymiany dobrych praktyk. EFVET oferuje również platformę wpływów w europejskiej polityce w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zapewnia ramy ponadnarodowe wspierające wszystkie działania kooperacyjne mające na celu poprawę i ulepszanie kształcenia i szkolenia zawodowego.EfVET odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu swoich członków uczestnicząc w debacie na temat polityki UE w imieniu sektora kształcenia i szkolenia zawodowego. EfVET uczestniczy w procesie uczenia się przez całe życie poprzez EUCIS (European Civil Society Platform for Lifelong Learning - Europejska Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Uczenia się przez Całe Życie)