Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EFVET) είναι ένας μοναδικός πανευρωπαϊκός επαγγελματικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από και για τους φορείς παροχής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αποστολή του είναι η προώθηση της ποιότητας και καινοτομίας στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη και η ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Ο EfVET διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εκπροσώπηση των μελών του και συμμετέχει στη συζήτηση για την εφαρμογή πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό του τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης. Ο EfVET συμμετέχει και στη διαδικασία της Δια Βίου Μάθησης μέσω της EUCIS (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Κοινωνία των Πολιτών για τη Δια Βίου Μάθηση).