Projekts „Starpniekorganizāciju spēju veidošana atbalstīt prakses vietu nodrošināšanu e-mācību ietvaros (EAPPREN) ir starptautisks projekts, kura līdzdibinātājs ir Erasmus+ program, un, kura mērķis  ir prakses vietu nodrošināšanas kvalitātes paaugstināšana un kvantitātes palielināšana Eiropā (no ģeogrāfiskā viedokļa īpašu uzmanību pievēršot Austrumeiropai un Dienvidaustrumeiropai)

Vairākas ES dalībvalstis (Grieķija, Latvija, Bulgārija, Kipra, Polija, Slovēnija, Spānija un Eiropas Tehniskās un profesionālās izglītības forums (EfVET)) ir izveidojuši parttnerattiecības, kas apvieno Rūpniecības federācijas, Tirdzniecības kameras, Biznesa atbalsta organizācijas un Profesionālās izglītības un apmācības iestādes.

Ir plaši atzīts, ka sadarbība ir obligāts priekšnoteikums iespēju un mācīšanās paplašināšanas procesā, nodrošinot prakses vietas. Profesionālās izglītības un apmācības iestādes šajā jomā bieži vien cenšas sadarboties ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), savukārt mācību programmu izstrāde un biznesa vajadzības bieži vien nav saskaņotas. MVU cenšas veltīt gan laiku, gan līdzekļus, lai iesaistītos mācību procesā. Starpniekorganizācijas tiek uzskatītas par būtisku kanālu un tikšanās vietu sādas nepieciešamās sadarbības veicināšanai.

„Mūsdienu pasaulē kvalificēti praktikanti nodrošinās lielāku nozaru un visu biznesa uzņēmumu konkurētspēju. Šis projekts ir galvenokārt paredzēts tām valstīm, kurās Prakses vietu nodrošināšanas sistēma ir tās pirmajos izstrādes posmos, un mēs esam pārliecināti, ka tas vairos mūsu spējas virzīties uz priekšu”.
Kotsonis, Peloponēsas un Rietumgrieķijas uzņēmumu un rūpniecības federācijas ģenerāldirektors Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt apmācības paketi, lai veicinātu MVU, profesionālās izglītības un apmācības iestāžu apvienošanos un atbalstītu organizāciju, piemēram, Federācijas, Tirdzniecības kameras, Pašvaldības, Brīvprātīgo aģentūras, lai sekmētu un paplašinātu prakses vietu izmantošanu, piedāvājot vadlīnijas un labās prakses piemērus un nodrošinot Starpniekorganizācijām iespēju paplašināt savas spējas augstas kvalitātes Prakses vietu nodrošināšanā un paplašināšanā.

Papildus jaunajai apmācības paketei, partneri izstrādā novatorisku tiešsaistes saskaņošanas rīku gan iespējamo Prakšu vietu, gan MVU apvienošanai.