- paaugstināt uzņēmuma apmācības labumu apzināšanos

- starpposma organizāciju spējas paaugstināšana atbalstīt apmācības

- MVU spējas paaugstināšana organizēt stažēšanos

Projekts arī izstrādās atbilstošu instrumentu, kas veicinās atbilstošākā kandidāta izvēli no MVU un vispārīgu apmācības monitoringu. Starpposma organizāciju personāls, kas tiks apmācīts, turpmāk praktiski īstenos iemaņas, kas iegūtas: organizējot seminārus par apmācību MVU, organizējot e-mācību kursus MVU darbaudzinātājiem/personālam, nodrošinot pastāvīgu atbalstu apmācībām, organizējot atbilstoša instrumenta pilottestus.