Lai sasniegtu EAPPREN mērķus, ir veicami šādi pasākumi:

 

- 30 labāko prakšu identificēšana. Labākās prakses ir saistītas ar apmācību organizēšanu un atbalstu, ko sniedz starpposma organizācijas. Kā sākotnēja pētījuma aktivitāte, pamatojoties uz specifiskiem kritērijiem, partneri identificē un analizē veiksmīgus piemērus no visas Eiropas.

- Apmācības vajadzību identificēšana. Projekts identificē apmācības vajadzības starpposmā organizācijās, kas piedalās projektā, kā arī starpposma organizācijās, kas nepiedalās projektā, bet saņem labumu no tā rezultātiem. Apmācības vajadzību identificēšana ir veicama ar statistisku un lauka pētījumu tehnikām.

- Apmācība satura izstrāde. Apmācības saturs, kas ir jāizstrādā, ir oriģināls, inovatīvs, piemērots izmantošanai tiešsaistē un tulkošanai visu partneru valodās. Tā izstrāde balstās uz apmācības vajadzību identificēšanu.

- E-mācību platformas adaptēšana. Lai veicinātu kursu organizēšanu un padarītu tos efektīvākus, tiek adaptēta e-mācību platforma, lai atbilstu mērķa grupas vajadzībām un atvieglotu tām sekošanu e-mācību kursam.

- Apmācītāju apmācības organizēšana. Šajā projekta aktivitātē katrs partneris, kas ir starpposma organizācija, iegūst pieredzējušu un apmācītu apmācītāju, kurš spēj nodot savas zināšanas un iemaņas tā organizācijā, kā arī ārējām organizācijām.

- Apmācības kursu organizēšana starpposma organizāciju personālam. Pamatojoties uz izstrādāto mācību materiālu, mācību kursi tiek organizēti, lai attīstītu personāla, kas strādā starpposma organizācijās, zināšanas un iemaņas. Visas partneru organizācijas organizē mācību kursus, lai attīstītu spējas un iemaņas savās organizācijās, bet e-mācību kursi tiek organizēti centralizēti (Eiropas līmenī), lai sniegtu labumu arī starpposma organizācijām visā Eiropā.

- Iegūto zināšanu praktiska īstenošana. Tā kā iegūto iemaņu un zināšanu praktiska īstenošana ir ļoti svarīga mācību procesa daļa, projektā ir paredzēts posms, kurā apmācītam personālam būs praktiski jāīsteno nepieciešamas zināšanas un iemaņas caur pastāvīgām turpmākām un atbalstošām mācībām, aktīvi veicinot sadarbību ar MVU, izmantojot seminārus un līgumus.