Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādus uzņēmumu veidus: mikro uzņēmumus, MVU, kā arī liela mēroga uzņēmumus no visiem Latvijas reģioniem un ekonomiskajiem sektoriem.

Pārstāvot individuālus uzņēmumus, rūpniecības apvienības, kā arī pilsētas uzņēmumu klubus un citas uzņēmēju apvienības, LTRK kļuva par lielāko politiski neatkarīgo organizāciju ar vairāk nekā 1500 locekļiem. Pastāv dažādi iemesli, kādēļ uzņēmumi izvēlas kļūt par LTRK daļu: LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valstiskajās institūcijās gan valsts, gan reģionālajā līmenī, kā arī piedāvā plašu pakalpojumu rangu, tādējādi nodrošinot to, ka Latvijā ir izcili uzņēmumi izcilā un veiksmīgā biznesa vidē.

Kopumā LTRK darbojas sekojošās sfērās: 1) biznesa vide, 2) lobēšana, 3) konkurētspēja, 4) eksports un 5) šķīrējtiesa. LTRK jau vairāk nekā 80 gadus ir Latvijas uzņēmumu balss un pārstāvis.

LTRK ir 7 reģionālie departamenti, kas atrodas lielākajās Latvijas reģionālajās pilsētās. Reģionālie departamenti aktīvi darbojas visās LTRK sfērās, sniedzot pakalpojumus tiem uzņēmumiem, kas atrodas tālu no galvaspilsētas.

Visstiprākā LTRK daļa ir balstīta uz tās pilntiesīgās dalības starptautiskajā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklā - Eiropas valstu Tirdzniecības un rūpniecības kameru (TRK) asociācijā (EUROCHAMBRES), kā arī Starptautiskajā Tirdzniecības palātā (STP). LTRK ir arī Hanse-Parlamenta (Hanse-Parliament) apvienības locekle.