Eurosuccess Consulting (Kipra) ar jaunu zinātnieku dināmisku komandu sniedz visaptverošu pakalpojumu paku, kas uzrunā mūsdienu Kipras vajadzības, sevišķi par tādiem jautājumiem, kā inovācija un tehnoloģija. No savas darbības sākuma EUROSUCCESS identificēja nepieciešamību izveidot saites starp Kipras ekonomiku un plašāku Eiropas tirgu un uzsvēra potenciālu, ko sniedza Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā, izmantošanu.

Šodien EUROSUCCESS piedāvā Kipras sabiedrībai, kā arī privātajam sektoram, dažādus pakalpojumus. Tā arī sāka aktīvi piedalīties starptautiskajās shēmās caur vispāratzītu partneru tīklu ārvalstīs, kas balstās uz tā dibinātāja intensīvu pieredzi.

EUROSUCCESS mērķis ir tās piedāvāto pakalpojumu pastāvīga uzlabošana, kā arī tās komandas attīstība, kas sniegs iespēju paplašināt tās ekspertīzes zinātnisku sektoru.

Eurosuccess pašlaik ir iesaistīta 16 mūžizglītības & ERASMUS + programmās – vienā no tām kā koordinators, kā arī ir viens no vērtētājiem Kipras NA un Norvēģijas fondiem, kuru mērķis ir NVO.

Turklāt, Eurosuccess Consulting ir Starptautiskās tirdzniecības padomes, Eiropas Cietumu izglītības asociācijas (EPEA), Eiropas Politikas tīkla par galvenajām kompetencēm skolu izglītībā (KeyCoNet Network), Kipras Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCCI), Kipras Darbadevēju un rūpnieku federācijas (OEB) un Nikosijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (NCCI) dalībnieks.

Eurosuccess Consulting filozofija ietver sekojošus četrus principus: izpildīt, pārskatīt, uzlabot, modernizēt. Ar šādu pieeju Eurosuccess mērķis ir tās padomu un attīstības aktivitāšu pastāvīga uzlabošana. Šai nolūkā organizācija ir sertificēta ar ISO 9001:2008, kas regulāri pārbauda un pārskata sistēmu, kvalitātes sistēmu.