Projekt "Budowanie zdolności organizacji pośredniczących poprzez e-learning" (EAPPREN) jest projektem ponadnarodowym, współfinansowanym przez program Erasmus +, który ma na celu podniesienie jakości i ilości praktyk zawodowych w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej i południowo-wschodniej części Europy).

 

Partnerstwo pochodzi z państw członkowskich UE (Grecja, Łotwa, Bułgaria, Cypr, Polska, Słowenia, Hiszpania i Belgia), które łączą izby handlowe i gospodarcze, organizacje wspierające biznes oraz instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Zostało potwierdzone, że współpraca jest koniecznością w celu poszerzania możliwości i uczenia się przez praktyki zawodowe. Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego często starają się nawiązywać kontakty z MŚP w tym zakresie, lecz nierzadko występuje niezgodność pomiędzy programem nauczania a potrzebami biznesowymi. Dla MŚP uczestnictwo w programach praktyk zawodowych jest często utrudnione ze względu na ograniczone zasoby i czas. Ważnym miejscem spotkań w celu promocji niezbędnej współpracy między podmiotami są organizacje pośredniczące.

 

"W dzisiejszym świecie wykwalifikowani praktykanci sprawią, że przemysł i wszystkie przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne. Ten projekt skierowany jest przede wszystkim do tych krajów, w których dualne kształcenie zawodowe znajduje się we wczesnych stadiach rozwoju i jesteśmy pewni, że pomoże zwiększyć nasz potencjał do dalszego rozwoju."

Kotsonis, Dyrektor Generalny Federacji Przedsiębiorstw i Przemysłu Peloponezu i Zachodniej Grecji

 

Głównym celem projektu jest opracowanie programu szkoleniowego, mającego na celu wsparcie wspólnego działania instytucji kształcenia zawodowego, MŚP i organizacji wspierających takich jak izby gospodarcze i handlowe, podmioty samorządu terytorialnego i pozostałe podmioty promujące i wspierające praktyki. Przygotowywany program szkoleniowy oferuje zestaw narzędzi i przykłady dobrych praktyk, wspomagające organizacje pośredniczące w budowaniu potencjału do angażowania się w dostarczanie i rozszerzanie wysokiej jakości praktyk zawodowych.

 

Poza nowym pakietem szkoleniowym partnerzy tworzą innowacyjne narzędzie dopasowywania, biorące pod uwagę zarówno perspektywę potencjalnych praktykantów, jak i MŚP.