ACTION SYNERGY SA

Action Synergy S.A. (Grieķija) ir EAPPREN projekta koordinators. Tā ir IKT pētniecības un attīstības, mācību un zināšanu aplikāciju organizācija, kas ir aktīvi iesaistīta izglītības tehnoloģiju, mācību metodiku izstrādē un e-mācību kursu izstrādē. Action Synergy S.A. kopš tās dibināšanas 1987. gadā ir ilga pieredze Eiropas projektu vadībā un koordinēšanā. Tai ir ievērojama pieredze uz darba balstītu mācību veicināšanā, kopš tās tika izveidotas kā Universitāšu un uzņēmumu mācību partnerība (UETP), sevišķi mērķējot uz darba balstītu mācību veicināšanu universitāšu studentiem un absolventiem. Tā ir Eiropas Mācību alianses dalībnieks. Action Synergy’s S.A. galvenās ekspertīzes jomas iekļauj: Darba balstītu mācību veicināšanu, Tīklu attīstība starp akcionāriem, Mācību metodiku izstrāde, Izglītības tehnoloģiju attīstība, E-mācību un attālu mācību kursu un moduļu attīstība, Eiropas projektu izplatīšana un revalvācija, mācību vajadzību analīze, profesionālo profilu un iemaņu un kompetenču sarakstu izstrāde, sinerģiju izstrāde vietējā, valsts un starpvalstu līmenī.

Peloponesas un Rietumu Grieķijas Industriju federācija

  1. gadā dibinātā Peloponesas un Rietumu Grieķijas Industriju federācija pārstāv gandrīz visas atbildības ģeogrāfiskās teritorijas ražošanas aktivitātes (ar vairāk nekā 230 ražošanas uzņēmumu dalībniekiem), ir viena no piecām valsts reģionālām federācijām.

Vairākums Federācijas dalībnieku, atbilstoši to ekonomiskajam izmēram un nodarbinātībai, tiek klasificēti kā MVU.

Federācijas darbs sastāv no dažādām aktivitātēm, kuru starpā ir papildu pasākumi, studijas, pētījumi un uzņēmēju iniciatīvas subjektu veicināšana, solidaritātes gara kultūras attīstība uzņēmumu starpā, sadarbība ar valsts iestādēm un darbinieku organizācijas sociālā dialoga stiprināšanai valsts vai starptautiskajās komitejās, padomēs, izstādēs un pasākumos, caur kurām tiek īstenoti ekonomiskie mērķi, kā arī iniciatīvu pieaugums, kas sniedz ieguldījumu vietējās un reģionālās ekonomikas vispārīgo interešu veicināšanai.

 

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting (Kipra) ar jaunu zinātnieku dināmisku komandu sniedz visaptverošu pakalpojumu paku, kas uzrunā mūsdienu Kipras vajadzības, sevišķi par tādiem jautājumiem, kā inovācija un tehnoloģija. No savas darbības sākuma EUROSUCCESS identificēja nepieciešamību izveidot saites starp Kipras ekonomiku un plašāku Eiropas tirgu un uzsvēra potenciālu, ko sniedza Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā, izmantošanu.

Šodien EUROSUCCESS piedāvā Kipras sabiedrībai, kā arī privātajam sektoram, dažādus pakalpojumus. Tā arī sāka aktīvi piedalīties starptautiskajās shēmās caur vispāratzītu partneru tīklu ārvalstīs, kas balstās uz tā dibinātāja intensīvu pieredzi.

EUROSUCCESS mērķis ir tās piedāvāto pakalpojumu pastāvīga uzlabošana, kā arī tās komandas attīstība, kas sniegs iespēju paplašināt tās ekspertīzes zinātnisku sektoru.

Eurosuccess pašlaik ir iesaistīta 16 mūžizglītības & ERASMUS + programmās – vienā no tām kā koordinators, kā arī ir viens no vērtētājiem Kipras NA un Norvēģijas fondiem, kuru mērķis ir NVO.

Turklāt, Eurosuccess Consulting ir Starptautiskās tirdzniecības padomes, Eiropas Cietumu izglītības asociācijas (EPEA), Eiropas Politikas tīkla par galvenajām kompetencēm skolu izglītībā (KeyCoNet Network), Kipras Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCCI), Kipras Darbadevēju un rūpnieku federācijas (OEB) un Nikosijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (NCCI) dalībnieks.

Eurosuccess Consulting filozofija ietver sekojošus četrus principus: izpildīt, pārskatīt, uzlabot, modernizēt. Ar šādu pieeju Eurosuccess mērķis ir tās padomu un attīstības aktivitāšu pastāvīga uzlabošana. Šai nolūkā organizācija ir sertificēta ar ISO 9001:2008, kas regulāri pārbauda un pārskata sistēmu, kvalitātes sistēmu.

Limasolas Tirdzniecības kamera

Limasolas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tika dibināta tās pašreizējā formā 1962. gadā un pārstāv Limasolas biznesa kopienas pirmo saskaņoto mēģinājumu dibināt organizāciju, kas aizstāvēs tās intereses un veicinās Limasolas rajona ekonomisko attīstību.

No paša sākuma Limasolas Tirdzniecības un rūpniecības kamera spēlēja vadošo lomu Limasolas ekonomiskajā dzīvē, darbojoties kā ietekmēšanas grupa svarīgu ekonomisku projektu īstenošanai vai izstrādājot savas konkrētas iniciatīvas šajā virzienā.

No 1960. gadiem Kamera spēlēja svarīgu lomu Limasolas ekonomiskai un sociālai attīstībai ļoti svarīgu projektu īstenošanā. Ne pēdējie no tiem bija Limassol Industrial Estates, Limasolas osta, kas joprojām ir savā ziņā lielākā Kiprā, Kourris mols, piestātne un Kipras Tehnoloģiskā universitāte.

Limasolas kamera arī iecerēja un īstenoja, arī 1960. gadu sākumā, Vīna festivālu, kas tagad asociējas ar Limasolas moderno vēsturi kā komerciālu, tūrisma un kultūras interešu pasākums.

Laika gaitā Limasolas kamera ir turpinājusi būt iniciatīvu, kuru mērķis ir panākt Limasolas optimālo ekonomisko attīstību, priekšējā līnijā. Šajā kontekstā tā ir izrādījusi kaislīgu un aktīvu interesi, cita starpā, ceļu projektos, Tehnoparkā, kā arī virknē tūristu infrastruktūras projektu, piemēram, konferenču centrā, kazino, u. c.

Galvenie mērķi

Limasolas Tirdzniecības un rūpniecības kameras galvenie mērķi ir šādi:

  • aizstāvēt un veicināt tās locekļu intereses Limasolas vispārējās ekonomiskās attīstības kontekstā;
  • veicināt ekonomisko darbību ieguldīšanas Limasolas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un jaunu biznesa iespēju atvēršanas tās locekļiem kontekstā;

veicināt Kipras Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kurai ir konsultatīva ietekme Valdības politikas formulēšanā, lēmumu pieņemšanas procesu.

Slovēnijas Tirdzniecības kamera

Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (STRK) sniedz svarīgus pakalpojumus uzņēmumiem, kas darbojas Slovēnijā, un tā ir ideāls vietējais partneris ārvalstu investoriem. STRK tika dibināta pirms vairāk nekā 160 gadiem, un pašlaik tajā ir 7000 visu lielumu un visu reģionu dalībuzņēmumu. Tā ir bezpeļņas, nevalstiska, neatkarīga biznesa organizācija, kas pārstāv tās dalībnieku intereses un ir Slovēnijas ietekmīgākā biznesa asociācija. STRK apvieno 24 filiāļu asociācijas, kas pārstāv visas Slovēnijas ekonomikas nozares. STRK ir 13 reģionālo kameru tīkls.

STRK ir reprezentatīvas tirdzniecības kameras statuss, un tāpēc tā ir valdības partneris likumdošanas un politikas stratēģiju sagatavošanā. STRK ir daudzu valdības institūciju, padomju un komiteju loceklis un atbalsta tās ar prasmēm un ekspertīzi.

STRK ir sociāla partneru organizācija un parakstīja 20 filiāļu koplīgumus, līgumus par minimālo algu un sociālos līgumus. STRK ir Slovēnijas Ekonomiskās un sociālās padomes loceklis.

STRK var sniegt saviem locekļiem vairāk nekā 100 ekspertu un speciālistu atbalstu plašā klāstā nozaru Slovēnijā, no tirdzniecības un rūpniecības līdz tūrismam un pakalpojumiem.

Kā Eurochambres (Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācija), Starptautiskās tirdzniecības kameras (ICC), kā arī citu starptautisko asociāciju un organizāciju dalībnieks, STRK ir plaša starptautiska tīkla daļa ar neskaitāmiem kontaktiem.

STRK ir iesaistīta daudzos valsts un starptautiskajos projektos, kas saistīti ar pētniecību un attīstību, biznesu un uzņēmējdarbību, internacionālizāciju, sociālajiem jautājumiem (vienādas iespējas, sociālais dialogs, …), kā arī apmācību un izglītību.

Ārvalstu investoriem Slovēnijā STRK var piedāvāt biznesa informāciju, konsultāciju pakalpojumus, pasākumu vadību un piekļuvi Slovēnijas inovatīvām grupām, potenciāliem projektiem un tehnoloģiju nodošanas iespējām. STRK savāca plašu datubāzi par Slovēnijas biznesa sektoru un uztur ekonomisko tendenču, kā arī finansēšanas iespēju visā ES un citu finansēšanas programmu analīzes; visa šī informācija ir pieejama locekļiem.

STRK arī palīdz uzņēmumiem ar starpniecību un licencēm, atļaujām un citiem svarīgiem dokumentiem un regulāri organizē seminārus, tīklošanas pasākumus, tikšanās ar valdības amatpersonām un seminārus par konkrētiem jautājumiem, kas interesē biznesa sektoru.

Īpašs pakalpojums, ko sniedz STRK, ir piekļuve saviem modernajiem konferenču centriem, kas var izvietot līdz 600 dalībniekiem, un STRK pasākumu kolektīvs var organizēt jebkāda tipa pasākumus. STRK ir arī pilnīgi aprīkoti īrei pieejami biroji.

STRK cītīgi strādā, lai pastiprinātu Slovēnijas biznesa sektoru un radītu vairāk iespēju, kas piesaistīs ārvalstu tiešas investīcijas, sevišķi augstās pievienotās vērtības aktivitātēs. Tā turpinās kalpot kā izvēles partneris Slovēnijas uzņēmumiem.

Polijas Ziemeļu Tirdzniecības kamera

Ziemeļu Tirdzniecības kamera ir neatkarīga organizācija, kas izveidota, lai aizstāvētu un pārstāvētu saistītu uzņēmēju intereses. Dibināta 1997. gadā Ščecinā pēc 60 uzņēmumu iniciatīvas. No paša sākuma uztur regulārus kontaktus ar vairāk nekā 150 organizācijām ar līdzīgu biznesa profilu, darbojoties Polijas teritorijā un Eiropā. Dināmiskā attīstība un jaunu Kameras locekļu iegūšana ir Polijas lielākās tirdzniecības kameras sirdī. Pašlaik tā apvieno apmēram 1500 uzņēmumu.

Sistemātiski paplašinot tās darbības teritoriālo mērogu, Ziemeļu Tirdzniecības kameras spēki ir jau piecās pilsētās: Svinoujscē, Košalinā, Valčā, Mislibužā un Hoščnē.

Ziemeļu Tirdzniecības kameras darbinieku ikdienas pūļu mērķis ir izveidot apstākļus ekonomiskās dzīves attīstībai un modernizācijai, atbalstot locekļu iniciatīvas, un veicināt starpreģionu un starptautisko ekonomisko attiecību attīstību.

Kamera sagatavo meitas uzņēmumiem plašu klāstu bezmaksas un subsidēto apmācību, konsultāciju, tūrisma un lietišķu braucienu, regulāru pasākumu un sociālo integrāciju. Tā arī īsteno vairākus ES projektus, kas ietekmē visa reģiona ekonomisko attīstību.

Ziemeļu Tirdzniecības kamerai ir reāla ietekme uz biznesu, ne tikai Rietumu Pomerānijā, bet visā Polijā. Tās pārstāvji bieži spēlē ekspertu lomas, konsultējot biznesa vides institūcijas un iestādes. Tie var arī ņemt lietas savās rokās, aicinot rūpnieciskās komitejas un uzņēmēju klasterus cīnīties pret kaitīgiem noteikumiem.

Granadas Universitātes Vispārējais Fonds (Fundación General Universidad de Granada Empresa)

The Granadas Universitātes Vispārējais Fonds (Fundación General Universidad de Granada Empresa) ir bezpeļņas privāta institūcija, kas tika radīta 1989. gadā ar mērķi sekmēt pastāvīgos kanālus starp Granadas Universitāti un tās tuvāko sociāli produktīvo kontekstu.

Granadas Universitātes Vispārējais Fonds (Fundación General Universidad de Granada Empresa) ir organizācija, kas specializējas mācību pasākumu veidošanā, organizēšanā un attīstīšanā augstskolu izglītības ieguvējiem un diplomandiem.

Fonds arī sekmē stratēģijas, kas tiecas sekmēt mūžizglītību starp profesionāļiem, uzņēmumiem un organizācijām tā tuvākajā kontekstā.

Vēl jo vairāk, Fonds attīsta reģionālus, valsts un starpvalstu  līmeņa projektus, kas ir orientēti uz bezdarbnieku, īpaši universitāšu beidzēju,  iedrošināšanu integrēties darba tirgū, kā uz pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības sekmēšanu.

Visbeidzot, inovācijas jomā Fonds atbalsta jaunu uzņēmumu izdalīšanu no jau esošajiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumu dibināšanu, kā arī piedāvā tehnoloģisko konsultāciju uzņēmumiem un pētniekiem P+A+I  projektu attīstīšanā.

Daži Granadas Universitātes Vispārējā Fonda (Fundación General Universidad de Granada Empresa) skaitļi:

  • Vairāk nekā 25 gadi apmācībā.
  • Vairāk nekā 2 500 organizētu apmācību.
  • Vairāk nekā 137 000
  • Vairāk nekā 50 pārstāvētu tautību starp mūsu studentiem.
  • Vairāk nekā 70 sadarbības uzņēmumu, kas īsteno darbā iekārtošanu.

Vairāk nekā 15 starptautisku projektu sadarbībā ar vairāk nekā 30 atzītām Eiropas sabiedriskajām un privātajām institūcijām pēdējo piecu gadu laikā.

Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir autonoma nevalstiska organizācija, kas tika dibināta ar mērķi atbalstīt vietējās uzņēmējdarbības aktivitātes, kā arī uzlabot reģionālo ekonomisko attīstību un labklājību.

Starp Kameras galvenajiem mērķiem ir starptautiskās tirdzniecības un ieguldījumu veicināšana, kā arī tā kalpo kā uzticams tās vietējo locekļu pārstāvis valsts un starptautiskā līmenī.

Pašlaik kamerā ir aptuveni 200 locekļu, un tā sastāv gan no privātiem, gan sabiedriskiem Dobričas reģiona uzņēmumiem.

Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tās locekļiem un ārējiem klientiem piedāvā visaptverošu konsultāciju un informācijas pakalpojumu portfeli, ieskaitot:

tirdzniecības reģistra ierakstus, oficiālas dokumentācijas sertificēšanu, informāciju par ieguldījumu, finansēšanas un partnerību iespējas, piekļuvi starptautiskām datu bāzēm, pilnu biznesa pakalpojumu paku uzņēmumu uzdevumu veikšanai, starptautiskas izstādes un uzņēmuma prezentācijas, kvalifikācijas seminārus un kursus, biznesa plānošanu, tirgus izpēti, specifiskus līgumus ar ārzemju uzņēmumiem, likumdošanas (valsts un ES tiesību aktu) grāmatvedības konsultācijas, tulkojumus un likumdošanas pakalpojumus. Dobričas kamera, balstoties uz iepriekšējā EuroInfo Centra pamatiem, 2008. gadā kļuva par reģionālo mezglu lielākā uzņēmumu informācijas un konsultāciju tīklā, ko dibinājusi Eiropas Komisija – Uzņēmumu Eiropas tīklu. Šī tīkla ietvaros kamera Ziemeļaustrumu plānošanas reģionam sniedz inovatīvas attīstības pakalpojumus, biznesu sadarbību un dalību valsts līmeņa un starptautiskās programmās.

200 kameras locekļu sastāvā ietilpst: elektrisko konstrukciju uzturēšanas un labošanas uzņēmumi, būvniecības piederumu ražotāji, tehnoloģijas koledža, inženierijas un būvniecības uzņēmumi, lauksaimniecības un mašinērijas ražotāji, lauksaimniecības ražotāji un citi. Kamera atbalsta inovāciju un pētniecību šajos uzņēmumos, sniedzot bezmaksas konsultācijas to locekļiem, kā arī datu bāzu iekļaušanu uzņēmumu sadarbībai.

Kamera ir bijusi iesaistīta projektos, sekmējot inovāciju reģionā, piemēram, INNOCOOP, kura mērķis ir apmācīt reģionā esošos par inovācijas sadarbības metodēm, izmantojot internetu. Tas bija partneris arī EURO Dobrudja (EIRO Dobriča) projektā, kura mērķis bija atbalsta pakalpojumu organizēšana biznesa inovācijas īstenošanā, piedāvājot integrētus biznesa pakalpojumus.

EFVET

Eiropas Tehniskās un profesionālās izglītības forums (EFVET) ir unikāla, profesionāla Eiropas mēroga asociācija,  ko izveidoja tehniskās un profesionālās izglītības (TVET) sniedzēji un sniedzējiem visās Eiropas valstīs.

Tās misija ir sekmēt kvalitāti un inovāciju tehniskajā un profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā, kā arī attīstīt sadarbību, savstarpējo sadarbību un dalīšanos labā praksē.

 

EFVET arī sniedz koledžām ietekmes platformu Eiropas TVET politikā, un sniedz starptautisku ietvaru, lai atbalstītu visas sadarbības, kuru mērķis ir tehniskās un profesionālās izglītības un apmācību uzlabošana un pilnveidošana.

 

EFVET ir galvenā loma tās locekļu pārstāvēšanā un ieguldījuma došanā EK politikas debates VET sektora vārdā. EFVET ir iekļauta mūžizglītības procesā caur EUCIS (Eiropas Civilās sabiedrības mūžizglītības platforma).

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga nevalstiska organizācija, kas apvieno dažādus uzņēmumu veidus: mikro uzņēmumus, MVU, kā arī liela mēroga uzņēmumus no visiem Latvijas reģioniem un ekonomiskajiem sektoriem.

Pārstāvot individuālus uzņēmumus, rūpniecības apvienības, kā arī pilsētas uzņēmumu klubus un citas uzņēmēju apvienības, LTRK kļuva par lielāko politiski neatkarīgo organizāciju ar vairāk nekā 1500 locekļiem. Pastāv dažādi iemesli, kādēļ uzņēmumi izvēlas kļūt par LTRK daļu: LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valstiskajās institūcijās gan valsts, gan reģionālajā līmenī, kā arī piedāvā plašu pakalpojumu rangu, tādējādi nodrošinot to, ka Latvijā ir izcili uzņēmumi izcilā un veiksmīgā biznesa vidē.

Kopumā LTRK darbojas sekojošās sfērās: 1) biznesa vide, 2) lobēšana, 3) konkurētspēja, 4) eksports un 5) šķīrējtiesa. LTRK jau vairāk nekā 80 gadus ir Latvijas uzņēmumu balss un pārstāvis.

LTRK ir 7 reģionālie departamenti, kas atrodas lielākajās Latvijas reģionālajās pilsētās. Reģionālie departamenti aktīvi darbojas visās LTRK sfērās, sniedzot pakalpojumus tiem uzņēmumiem, kas atrodas tālu no galvaspilsētas.

Visstiprākā LTRK daļa ir balstīta uz tās pilntiesīgās dalības starptautiskajā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklā - Eiropas valstu Tirdzniecības un rūpniecības kameru (TRK) asociācijā (EUROCHAMBRES), kā arī Starptautiskajā Tirdzniecības palātā (STP). LTRK ir arī Hanse-Parlamenta (Hanse-Parliament) apvienības locekle.