Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir autonoma nevalstiska organizācija, kas tika dibināta ar mērķi atbalstīt vietējās uzņēmējdarbības aktivitātes, kā arī uzlabot reģionālo ekonomisko attīstību un labklājību.

Starp Kameras galvenajiem mērķiem ir starptautiskās tirdzniecības un ieguldījumu veicināšana, kā arī tā kalpo kā uzticams tās vietējo locekļu pārstāvis valsts un starptautiskā līmenī.

Pašlaik kamerā ir aptuveni 200 locekļu, un tā sastāv gan no privātiem, gan sabiedriskiem Dobričas reģiona uzņēmumiem.

Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tās locekļiem un ārējiem klientiem piedāvā visaptverošu konsultāciju un informācijas pakalpojumu portfeli, ieskaitot:

tirdzniecības reģistra ierakstus, oficiālas dokumentācijas sertificēšanu, informāciju par ieguldījumu, finansēšanas un partnerību iespējas, piekļuvi starptautiskām datu bāzēm, pilnu biznesa pakalpojumu paku uzņēmumu uzdevumu veikšanai, starptautiskas izstādes un uzņēmuma prezentācijas, kvalifikācijas seminārus un kursus, biznesa plānošanu, tirgus izpēti, specifiskus līgumus ar ārzemju uzņēmumiem, likumdošanas (valsts un ES tiesību aktu) grāmatvedības konsultācijas, tulkojumus un likumdošanas pakalpojumus. Dobričas kamera, balstoties uz iepriekšējā EuroInfo Centra pamatiem, 2008. gadā kļuva par reģionālo mezglu lielākā uzņēmumu informācijas un konsultāciju tīklā, ko dibinājusi Eiropas Komisija – Uzņēmumu Eiropas tīklu. Šī tīkla ietvaros kamera Ziemeļaustrumu plānošanas reģionam sniedz inovatīvas attīstības pakalpojumus, biznesu sadarbību un dalību valsts līmeņa un starptautiskās programmās.

200 kameras locekļu sastāvā ietilpst: elektrisko konstrukciju uzturēšanas un labošanas uzņēmumi, būvniecības piederumu ražotāji, tehnoloģijas koledža, inženierijas un būvniecības uzņēmumi, lauksaimniecības un mašinērijas ražotāji, lauksaimniecības ražotāji un citi. Kamera atbalsta inovāciju un pētniecību šajos uzņēmumos, sniedzot bezmaksas konsultācijas to locekļiem, kā arī datu bāzu iekļaušanu uzņēmumu sadarbībai.

Kamera ir bijusi iesaistīta projektos, sekmējot inovāciju reģionā, piemēram, INNOCOOP, kura mērķis ir apmācīt reģionā esošos par inovācijas sadarbības metodēm, izmantojot internetu. Tas bija partneris arī EURO Dobrudja (EIRO Dobriča) projektā, kura mērķis bija atbalsta pakalpojumu organizēšana biznesa inovācijas īstenošanā, piedāvājot integrētus biznesa pakalpojumus.