Action Synergy S.A. (Grieķija) ir EAPPREN projekta koordinators. Tā ir IKT pētniecības un attīstības, mācību un zināšanu aplikāciju organizācija, kas ir aktīvi iesaistīta izglītības tehnoloģiju, mācību metodiku izstrādē un e-mācību kursu izstrādē. Action Synergy S.A. kopš tās dibināšanas 1987. gadā ir ilga pieredze Eiropas projektu vadībā un koordinēšanā. Tai ir ievērojama pieredze uz darba balstītu mācību veicināšanā, kopš tās tika izveidotas kā Universitāšu un uzņēmumu mācību partnerība (UETP), sevišķi mērķējot uz darba balstītu mācību veicināšanu universitāšu studentiem un absolventiem. Tā ir Eiropas Mācību alianses dalībnieks. Action Synergy’s S.A. galvenās ekspertīzes jomas iekļauj: Darba balstītu mācību veicināšanu, Tīklu attīstība starp akcionāriem, Mācību metodiku izstrāde, Izglītības tehnoloģiju attīstība, E-mācību un attālu mācību kursu un moduļu attīstība, Eiropas projektu izplatīšana un revalvācija, mācību vajadzību analīze, profesionālo profilu un iemaņu un kompetenču sarakstu izstrāde, sinerģiju izstrāde vietējā, valsts un starpvalstu līmenī.