- wzrost świadomości korzyści z praktyk zawodowych dla firm
- budowanie zdolności instytucji pośredniczących do wspierania praktyk zawodowych

- budowanie zdolności MSP do organizowania praktyk zawodowych

W projekcie powstanie również narzędzie ułatwiające dopasowanie najbardziej odpowiednich kandydatów do praktyk zawodowych z MSP oraz monitorowania praktyki. Personel instytucji pośredniczących, który zostanie przeszkolony, będzie w praktyce wdrażał nabyte umiejętności poprzez: organizację seminariów nt. praktyk zawodowych z MSP, organizację kursów e-learningowych dla opiekunów praktyk (mentorów) z MSP, dostarczanie wsparcia w zakresie praktyk zawodowych oraz organizacje testu pilotażowego narzędzia do dopasowywania praktyk.