Action Synergy S.A. (Grecja) jest koordynatorem projektu EAPPREN. Jest to organizacja zajmująca się technologiami informacyjnych i komunikacyjnych oraz badaniami i rozwojem (ICT oraz R&D), organizowaniem szkoleń i aplikacji opartych na wiedzy, która aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii edukacyjnych, metodologii szkoleń i rozwijaniu szkoleń e-learningowych. Action Synergy SA posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami europejskimi od chwili powstania w 1987 r. Posiada duże doświadczenie w pracy na rzecz wspierania uczenia się przez całe życie - zostało założona jako University Enterprise Training Partnership (UETP), mając na celu przede wszystkim promocję nauczania opartego na pracy dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Praktyk Zawodowych. Główne obszary specjalizacji Action Synergy SA to: - Promocja nauczania opartego na doświadczeniu, Rozwój sieci interesariuszy, Rozwój metod nauczania, Rozwój technologii edukacyjnych, Rozwój kursów i modułów e-learningu i kształcenia na odległość, rozpowszechnianie i waloryzowanie projektów europejskich , analiza potrzeb szkoleniowych, rozwój profili zawodowych oraz listy umiejętności i kompetencji, rozwój synergii na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym.