Eurosuccess Consulting (Cypr), dzięki dynamicznemu zespołowi młodych naukowców dostarcza kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw z Cypru, zwłaszcza w takich kwestiach jak innowacje i technologia. EUROSUCCESS od początku swojej działalności wskazał na potrzebę nawiązania więzi między gospodarką cypryjską a szerzej pojętym rynkiem europejskim i kładł duży nacisk na wykorzystanie potencjałów powstałych w wyniku przystąpienia Cypru do Unii Europejskiej.
Dzisiaj EUROSUCCESS oferuje szereg usług zarówno dla sektora publicznego, jak i dla sektora prywatnego na Cyprze. Firma zaczęła też aktywnie uczestniczyć w programach międzynarodowych, poprzez ugruntowaną sieć partnerów za granicą, opierając się na bogatych doświadczeniach swojego założyciela.

EUROSUCCESS ma na celu stałą poprawę oferowanych usług, a także rozwój zespołu, który będzie okazją do wzmocnienia wiedzy naukowej.

Eurosuccess jest obecnie zaangażowany w 16 programów Uczenie się przez całe życie" oraz ERASMUS+, również jako koordynator, a także jest jedenym z asesorów ds. cypryjskich organizacji pozarządowych oraz Funduszy Norweskich, kierowanych do sektora NGO.

Ponadto Eurosuccess Consulting jest członkiem: International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) and Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

Filozofia Eurosuccess Consulting obejmuje następujące cztery zasady: Działanie, Kontrola, Udoskonalanie, Przeprojektowanie. Dzięki temu podejściu Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia działań doradczych i rozwojowych. W tym celu organizacja posiada certyfikat Systemu Jakości ISO 9001: 2008, który regularnie kontroluje i sprawdza system.