Izba Przemysłowo-Handlowa w Dobricz (Bułgaria) jest autonomiczną organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie lokalnych przedsięwzięć gospodarczych i wzmacniających regionalny rozwój gospodarczy. Główne cele Izby to promocja międzynarodowego handlu i inwestycji, a także służenie jako wiarygodny przedstawiciel lokalnych członków na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Obecnie Izba zrzesza około 200 członków, zarówno prywatnych jak i publicznych firm z regionu miasta Dobricz.The Chamber of Commerce and Industry - Dobrich oferuje swoim członkom i zewnętrznym interesariuszom kompleksowe portfolio usług konsultingowych i informacyjnych, w tym: wpisy do rejestru handlowego, certyfikaty urzędowe, informacje o inwestycjach, finansowanie i możliwości partnerstwa, dostęp do międzynarodowych baz danych, pełen pakiet usług biznesowych dla misji międzynarodowych, targi międzynarodowe i prezentacje firm, seminaria i kursy kwalifikacyjne, planowanie biznesowe, badania rynku, specjalne umowy z zagranicznymi firmami, konsultacje księgowe (na poziomie krajowym i europejskim), tłumaczenia i konsultacje prawne. Powstała na bazie dawnego centrum EuroInfo, w 2008 r. Izba stała się węzłem regionalnym w ramach większej sieci informacji i konsultacji dla przedsiębiorstw utworzonych przez Komisję Europejską - Enterprise Europe Network. W ramach tej sieci Izba świadczy usługi w zakresie innowacyjnego rozwoju, współpracy biznesowej i uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach w regionie północno-wschodnim.200 członków izby zawiera przedsiębiorstwa z branży energetycznej, materiałów budowlanych, technologicznej, inżynieryjno - budowlanej, sprzętu rolniczego, producentów rolnych i innych. Izba wspiera innowacje i badania w tych firmach, udzielając bezpłatnych porad swoim członkom oraz włączając ich do bazy danych współpracy biznesowej. Izba była zaangażowana w projekty promujące innowacje w regionie, takie jak INNOCOOP, którego celem jest szkolenie w regionie regionalnych innowacyjnych metod współpracy za pośrednictwem Internetu. Był także partnerem projektu EURO Dobrudja, który miał na celu organizowanie usług wsparcia i wdrażanie innowacji biznesowych, oferując zintegrowane usługi biznesowe.