Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λετονίας (LCCI) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ενώνει διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων - μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις από όλες τις περιφέρειες και τους τομείς οικονομίας της Λετονίας. Εκπροσωπώντας ατομικές επιχειρήσεις, ενώσεις βιομηχανιών, καθώς και συνδικάτα επιχειρηματιών, το LCCI έγινε ο μεγαλύτερος πολιτικά ανεξάρτητος οργανισμός που αριθμεί περισσότερα από 1500 μέλη. Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν να γίνουν μέλη του LCCI – το LCCI εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρηματιών τόσο σε κρατικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης προσφέρει έναν ευρύ κατάλογο υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εξαιρετικές εταιρείες και επιτυχημένο επιχειρηματικό περιβάλλον στη Λετονία. Συνολικά, το LCCI ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς: 1) Επιχειρηματικό περιβάλλον, 2) Διασύνδεση, 3) Ανταγωνιστικότητα, 4) Εξαγωγή και 5) Διαιτησία. Το LCCI είναι η φωνή και ο εκπρόσωπος των λετονικών επιχειρήσεων για περισσότερα από 80 χρόνια.
Το
LCCI διαθέτει 7 περιφερειακά γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Λετονίας, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που βρίσκονται πολύ μακριά από την πρωτεύουσα.

Τέλος το LCCI είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (EUROCHAMBRES) καθώς και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), ενώ είναι επίσης μέλος και του Hanse-Parlament.