Łotewska Izba Przemysłow - Handlowa (Latvian Chamber of Commerce and Industry - LCCI) jest organizacją dobrowolną, pozarządową, która łączy różne typy przedsiębiorstw - mikro, małe i średnie ze wszystkich regionów i sektorów gospodarki Łotwy. Reprezentując poszczególne firmy, stowarzyszenia branżowe, kluby biznesowe i inne związki przedsiębiorców, Izba stała się największą, niezależną politycznie organizacją z udziałem ponad 1500 członków. Istnieją różne powody, dla których przedsiębiorstwa decydują się dołączyć do Izby - LCCI reprezentuje interesy przedsiębiorców w instytucjach rządowych na poziomie zarówno krajowym jak i regionalnym, a także oferuje szeroki zakres usług, co zapewnia doskonałą bazę do rozwoju otoczenia biznesowego na Łotwie. Izba działa w następujących obszarach: 1) Otoczenie biznesowe, 2) Lobbing, 3) Konkurencyjność, 4) Eksport i 5) Arbitraż. LCCI już od ponad 80 lat jest głosem i przedstawicielem łotewskich przedsiębiorstw.
LCCI ma 7 oddziałów regionalnych, zlokalizowanych w największych miastach Łotwy. Oddziały regionalne aktywnie działają we wszystkich obszarach LCCI, świadcząc usługi dla lokalnych przedsiębiorstw.

Najmocniejsza część LCCI oparta jest na pełnoprawnym członkostwie w międzynarodowej sieci izb handlowych i przemysłowych - Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłu (European Chambers of Commerce and Industry - EUROCHAMBRES) oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce - ICC). LCCI jest również członkiem stowarzyszenia Hanse-Parlament.