Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, αποτελεί ένα από τους πέντε Περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας. Ιδρύθηκε το 1918 και αντιπροσωπεύει σχεδόν ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα της περιοχής του (τα μέλη του ανέρχονται σε πέραν των 230 κατασκευαστικών εταιριών).
Η πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου κατατάσσεται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα τους και το εργατικό δυναμικό τους.

Η δραστηριότητα του Συνδέσμου αποτελείται από πολλές διάφορες δράσεις όπως: Η έρευνα γύρω από θέματα επιχειρήσεων, Η ανάπτυξη και προώθηση πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των επιχειρήσεων, Η προώθηση του δημοσίου διαλόγου μεταξύ τοπικών αρχών και των συντεχνιών των εργαζομένων, Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνής επιτροπές, εκθέσεις και άλλες διοργανώσεις, Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση των γενικών συμφερόντων για την ενδυνάμωση της οικονομίας στην περιφέρεια δράσης.