Federacja Przemysłu Peloponezu i Zachodniej Grecji została założona w 1918 roku i reprezentuje praktycznie całą działalność produkcyjną na swoim obszarze geograficznym (z udziałem ponad 230 firm produkcyjnych), jest jedną z pięciu (5) Federacji Regionalnych kraju.
Większość członków Federacji, bazując na wielkości i zatrudnieniu, klasyfikuje się jako MŚP.

Działalność Federacji zawiera różnorodne aktywności, takie jak studia, badania i promocja podmiotów inicjatywy przedsiębiorczej, rozwój kultury ducha solidarności między przedsiębiorstwami, współpraca z władzami publicznymi i organizacjami pracowniczymi umacniająca dialog społeczny, uczestnictwo w komitetach krajowych i międzynarodowych, w radach, targach i eventach, realizując cele gospodarcze a także wzrost inicjatyw przyczyniających się do promowania ogólnych interesów lokalnej i regionalnej gospodarki.