Grupy docelowe projektu, które odniosą korzyści z działań projektu to instytucje pośredniczące, które wspierają praktyki zawodowe, MŚP, Instytucje Szkolenia Zawodowego oraz, pośrednio, uczniowie edukacji zawodowej.


Instytucje pośredniczące:

- podniosą poziom wiedzy i umiejętności personelu we wspieraniu MŚP w zakresie praktyk zawodowych

- zwiększą umiejętności w zakresie przekonywania MŚP do zaangażowania w praktyki zawodowe

- będą lepiej przygotowane do wspierania praktyk zawodowych

- otrzymają narzędzia wspierające w zakresie efektywnego wykorzystywania praktyk zawodowych

- otrzymają materiał szkoleniowy online, gotowy do zastosowania na wielu poziomach (np. regionalnym czy ogólnokrajowym)Na zakończenie projektu MŚP:

- otrzymają efektywne i konkretne wsparcie od organizacji pośredniczących w zakresie lepszego organizowania praktyk zawodowych

- otrzymają szkolenia dla personelu w zakresie organizowania szkoleń dla mentorów praktyk

- zwiększą kontakty z innymi MŚP, które organizują praktyki zawodowe i uczestniczą we wspólnej sieci, poprzez którą mogą uzyskać różnorodne wsparcie od innych MŚP oraz organizacji pośredniczących.

- otrzymają materiały szkoleniowe, które mogą być przez nich użyte w dowolnym momencie w zakresie szkoleń dla personelu zaangażowanego w praktyki zawodowe

- otrzymają narzędzia internetowe, które będą stanowić wsparcie w wyborze najlepszych kandydatów na praktykantów zawodowych.

Instytucje Szkolenia Zawodowego:

- uzyskają wsparcie w znalezieniu stanowiska praktykanta dla swoich uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji organizacji pośredniczących

- uzyskają narzędzie, które ułatwi znalezienie uczniom odpowiedniego miejsca na praktykę zawodową.