The Limassol Chamber of Commerce & Industry (Izba Handlowo - Przemysłowa z Limassol) powstała w obecnej formie w 1962 roku i stanowiła pierwszy wspólny wysiłek społeczności biznesowej w Limassol, w celu stworzenia jednej organizacji promujących rozwój gospodarczy obszaru Limassol.
Od chwili powstania Limassol Chamber of Commerce & Industry odegrała wiodącą rolę w życiu gospodarczym regionu Limassol, działając jako grupa lobbująca w kierunku realizacji ważnych projektów gospodarczych oraz poprzez samodzielne opracowanie konkretnych inicjatyw.

Począwszy od wczesnych lat sześćdziesiątych Izba odegrała zasadniczą rolę w dążeniu do projektów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu Limassol. Należały do nich Limassol Industrial Estates, port Limassol, który do dnia dzisiejszego jest największym tego typu na Cyprze, Tamy Kourris, Marina oraz Cypryjski Uniwersytet Technologiczny.

Limassol Chamber of Commerce & Industry we wczesnych latach 60 była pomysłodawcą i wykonawcą Festiwalu Wina, który na stałe wpisał się w nowoczesną historię Limassol jako wydarzenie o charakterze komercyjnym, turystycznym i kulturalnym.

Z biegiem lat Izba pozostawała w czołówce inicjatyw zmierzających do osiągnięcia optymalnego rozwoju gospodarczego regionu Limassol. W tym kontekście wyraziła duże zainteresowanie, m.in. projektami drogowymi, parkiem technologicznym oraz szeregiem projektów dotyczących infrastruktury turystycznej, takich jak centrum konferencyjne, kasyna i inne.

Podstawowe cele

Podstawowe cele Limassol Chamber of Commerce and Industry to:

• Wspieranie i promowanie interesów swoich członków, w kontekście ogólnego rozwoju gospodarczego regionu Limassol

• Promowanie aktywności gospodarczej w kontekście przyczyniania się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu Limassol i ułatwiania otwarcia nowych możliwości biznesowych dla jej członków.

• Przyczynianie się do procesu decyzyjnego Cypryjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które ma głos konsultacyjny w formułowaniu polityki rządowej.