Północna Izba Gospodarcza jest niezależną organizacją utworzoną w celu ochrony i reprezentowania interesów stowarzyszonych przedsiębiorców. Została założona w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 przedsiębiorców. Od samego początku prowadzi regularne kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, działających na terenie Polski i Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskanie nowych członków Izby sprawiło, że Północna Izba Gospodarcza jest największą regionalną izbą w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.
Izba systematyczne poszerza terytorialny zakresu działalności, posiadając obecnie oddziały w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Izby jest stworzenie warunków do rozwoju i modernizacji życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków i promowanie rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Izba oferuje stowarzyszonym przedsiębiorcom szeroką gamę usług: darmowych i dotowanych szkoleń, konsultingu, podróży biznesowych i turystycznych, regularnych imprez i integracji członków. Realizuje również wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, mających wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu.

Północna Izba Gospodarcza Północnej ma rzeczywisty wpływ na działalność, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale w całej Polsce. Jej przedstawiciele często występują w roli ekspertów, doradzając władzom i instytucjom otoczenia biznesu. Członkowie Izby podejmują wiele własnych inicjatyw, powołując komitety branżowe i klastry przedsiębiorców.